به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: ایتالیا در هفته های اخیر هدف حملات بورس بازان قرار گرفت. به این ترتیب سرمایه گذاران نگران این هستند که مبادا سناریوی یونان در ایتالیا نیز تکرار شود. ایتالیا یکی از بدهکارترین کشورهای جهان است و رشد اقتصادی این کشور نیز در سالهای اخیر یکی از کمترین رقم ها در بین کشورهای جهان بوده است.

ایتالیا برای بهره مندی از کمک های بانک مرکزی اروپا مجبور شد در ماه اوت گذشته طرح ریاضت جدید اقتصادی چهل و پنج میلیارد یورویی را به طور اضطراری به تصویب برساند. به این ترتیب به نظر می رسد ایتالیایی ها کار سختی را پیش رو دارند. وضع اقتصادی نامناسب ایتالیایی ها باعثشده است مردم این کشور به تقلبات مالیاتی روی بیاورند. ایتالیایی ها در صورتی که بخواهند بر اساس قانون مالیات خود را پرداخت کنند در برخی موارد باید بین سی و پنج تا چهل و پنج درصد از عملکرد مالی خود را به دولت تقدیم کنند.

یکی از رستوران دارهای ایتالیایی می گوید: ما به همان میزانی که سوئدی ها مالیات پرداخت می کنند، مالیات پرداخت می کنیم اما به اندازه آنها از خدمات دولتی برخوردار نمی شویم. تقلبات مالیاتی مشکل اول ایتالیاست.

دولت ایتالیا اعلام کرده است که به این مشکل یعنی تقلبات مالیاتی حمله خواهد کرد. تابستان امسال، دولت ایتالیا برای هشدار در این زمینه، اقدام به پخش تیزرهای تبلیغاتی کرد. در این تبلیغات، شهروندانی که مالیات پرداخت نمی کنند به انگل تشبیه شده اند.

طرح ریاضت اقتصادی در ایتالیا، شامل تدابیری می شود که در آن تعطیلی موقت یا قطعی شرکت هایی پیش بینی شده است که کل درآمدهای خود را اظهار نکنند. قرار است این تدابیر، در چهار سال آینده یک میلیارد یورو به درآمدهای دولت رم اضافه کند. اما این رقم در مقایسه با صد میلیارد یورو مالیاتی که هر سال پرداخت نمی شود رقم ناچیزی است.

افزایش نیافتن حقوق کارمندان و توقف استخدام از دیگر مواردی است که در طرح اقتصادی ریاضت طلبانه دولت ایتالیا پیش بینی شده است. این در حالی است که در سالهای اخیر نیز حقوق کارمندان ایتالیایی افزوده نشده است و با تدابیر جدید حقوق آنها قطعا افزایش نخواهد یافت. یکی از ماموران پلیس ایتالیایی می گوید: ما دیگر واقعا به ستوه آمده ایم. قابل قبول نیست که دولت هر سال بودجه ریاضت طلبانه به تصویب برساند و این در حالی است که به راحتی می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد.

قرار است ایتالیایی ها روز ششم سپتامبر به دعوت اصلی ترین اتحادیه صنفی کشورشان در اعتراض به تدابیر اقتصادی ریاضت طلبانه دست به اعتصاب بزنند.