خبرنگار خبرگزاری رویترز در پایتخت لیبی اعلام کرد انقلابیون این کشور روز سه شنبه عبد العاطی العبیدی را در مزرعه اش در منطقه جنزور بازداشت کردند .

خبرنگار رویترز یادآور شد انقلابیون لیبی در حالی که شعار الله اکبر سر می دادند العبیدی را بازداشت کردند.

در همین حال منابع امنیتی وابسته به شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کردند انقلابیون لیبی عبد الله الحجازی از مشاوران نزدیک به معمر قذافی دیکتاتور لیبی را در طرابلس دستگیر کردند.

شورای ملی انتقالی لیبی دوشنبه گذشته همچنین از کشته شدن خمیس القذافی یکی از پسران دیکتاتور لیبی و عبد الله السنوسی رئیس سرویس اطلاعات رژیم قذافی در درگیری با انقلابیون خبر داد .