به گزارش افکارنیوز،

اندیشکده آمریکایی هریتیج در مقاله ای از افزایش حملات تروریستی در سالهای اخیر آمریکا خبر داد.

این اندیشکده با انتشار آماری نشان داد در سه سال اخیر آمریکا هدف بیشترین حوادث تیراندازی بوده است.

بر اساس آماری که این اندیشکده منتشر کرده است در سالهای اخیر حوادث تیراندازی با سلاح گرم در این کشور بالاترین میزان را داشته است.