آلمان برای اخذ مالیات از حدود دویست روسپی شهر بن، پارکومترهایی را در محلی مخصوص نصب کرده است.

به گزارش جام نیوز؛ سایت یورونیوز امروز پنجشنبه ۱ سپتامبر(۱۰ شهریور) در خبری تحت عنوان " آلمان بر روسپی های بن مالیات بست " نوشت: «آلمان برای اخذ مالیات از حدود دویست روسپی شهر بن، پارکومترهایی را در محلی مخصوص نصب کرده است.»
سایت یورونیوز افزود: «روسپی ها برای استفاده از این پارکینگ ها شبی ۶ یورو پرداخت خواهند کرد، در غیر این صورت جریمه شده و حق روسپیگری نخواهند داشت.»