دستگاههاي امنيتي عربستان به چند هزار نفر از عمره گزاران مصري که در فرودگاه بين المللي جده سرگردان هستند ، وحشيانه حمله کردند و شماري از عمره گزاران زخمي شدند.

به گزارش افکار نیوز به نقل از شبکه خبری العالم، همچنین بعد از نگه داشتن آنها در سالن های بسته و خاموش کردن دستگاههای تهویه شماری از زنان و مردان سالخورده از حال رفتند.

شاهدان با اشاره به اینکه فرودگاه جده با صدها دستگاه خودروی امنیتی و پلیس در حال آماده باش احاطه شده بود، گفتند عمره گزاران مصری زمانی که گروههای زیادی از نیروهای ضد شورش و نیروهای امنیتی به آنها حمله کردند، شعار الله اکبر سردادند.

مقام های عربستان از تشکیل کمیته ای برای بررسی علل اعتراض عمره گزاران مصری بعد از تاخیر پروازهای بازگشت انها به مصر به مدت بیش از سه روز خبر دادند.

تاخیر پروازهای بازگشت عمره گزاران مصری باعثسرگردانی هزاران عمره گزار در فرودگاه شهر جده شده است.

مقام های عربستان اعتراض عمره گزاران را به تاخیر پروازهای شان نسبت دادند و علت واقعی اعتراض آنها را در فرودگاه جده نادیده گرفتند.

عمره گزاران به برخورد وحشیانه نیروهای امنیتی و پلیس معترض هستند؛ زیرا نیروهای عربستان هیچ تفاوتی میان سالخوردگان و زنان قائل نشدند و از باتوم و شوک الکتریکی علیه آنها استفاده کردند و صدها نفر از آنها را در سالنهای بسته نگه داشتند.

در همین رابطه سایت رسمی تلویزیون مصر اعلام کرد روز چهارشنبه دهها عمره گزار مصری در هواپیمای عربستان که آنها را به فرودگاه قاهره رساند، تحصن کردند و در اعتراض به برخورد وحشیانه مقامات عربستان با آنها، از ترک هواپیما خودداری کردند.

منابع امنیتی فرودگاه قاهره تاکید کردند مسئولان فرودگاه نزد مسافران مصری تحصن کننده رفتند و بعد از تنظیم یادداشتی برای تضمین اقامه دعوا علیه مقامات عربستان، آنها را متقاعد کردند که به تحصن خود پایان دهند و هواپیما را ترک کنند.

در این حال مسافران تاکید کردند از زمان رسیدن به فرودگاه جده با برخورد بد و غیر انسانی نیروهای امنیتی و مسئولان هواپیمایی عربستان مواجه شدند.

مقام های عربستان به بروز آشوب در فرودگاه جده اذعان کردند؛ اما توضیح بیشتری در این زمینه ندادند و به استفاده از نیروهای امنیتی و پلیس در حمله به عمره گزاران و تهدید آنها اشاره نکردند.

روزنامه عکاظ عربستان نيز اذعان کرد که عمره گزاران مصري شيشه هاي سرويس هاي بهداشتي سالنهاي فرودگاه را شکستند.