پخش پولهای یک کامیون حمل پول در بزرگراهی در هلند، عبور و مرور را برای چند ساعت مختل کرد.

به گزارش شبکه خبری یورونیوز، در پی باز شدن در کامیون حامل اسکناس های ده، بیست و پنجاه یورویی، این اسکناسها در سطح بزرگراه پخش شد.

برخی نیروهای پلیس برای جلوگیری از اختلال حرکت ماشین ها خود اقدام به جمع آوری این اسکناس ها کردند.

حل مشکل ترافیکی در این بزرگراه بیش از یک ساعت به طول انجامید.