به گزارش افکارنیوز،

گروه داعش در عراق و سوریه یک سیستم بسیار پیچیده در انتقال افراد را طراحی کرده بود که در آن گذرنامه‌ها توسط یک سازمان مهاجرت مورد تایید قرار می‌گرفتند.

به گزارش گاردین اعضای داعش با به راه انداختن یک برنامه بسیار پیچیده مهاجرت در مرزهای سوریه و ترکیه اجازه عبور و مرور آزادانه جنگجویان این گروه با فهرستهای مسافرتی و مهر سازمان مهاجرت و سازمان حمل و نقل داعش را امکانپذیر کرده بودند.

این گذرنامه‌ها دارای نام شخص، تاریخ تولی، شماره شناسایی برای اعضای داعش هستند.

تا پیش از شکست داعش در مناطقی در ترکیه توسط کردها مسافران با در دست داشتن این گذرنامه‌ها به سادگی امکان عبور و مرور در مناطق تحت کنترل این گروه تروریستی را داشتند.