افکار نیوز/ سايت اطلاعرساني "حيات" تركيه خبرداد:
دولت آلمان قانونی را به منظور گرفتن مالیات از زنان خیابانی به تصویب رساند.
به گزارش افکار نیوز با استناد به این قانون زنان خیابانی آلمانی برای ایستادن در خیابان باید به پارکومتر‌های نصب شده در خیابان‌ها پول واریز کند.



به رسمیت شناخته شدن روسپی گری در غرب مدتهاست که در حال عادی شدن است اما داعیه داری دفاع از حقوق زنان بسیار عجیب است آن هم در حالی که با یک زن مانند کالا برخورد می شود و به جای رسیدگی به شرایط ناگوار تن فروشی زنان به آنان همانند یک خودرو نگاه می شود.