به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آندره کالسون" از اعضای دموکرات حاضر در کنگره آمریکا که عضو انجمن سیاهان کنگره نیز محسوب می شود اعضای تی پارتی در کنگره را متهم به خشونت طلبی کرد.

کالسون گفت: آنها هنوز به ما(سیاهان) به عنوان شهروندان درجه دو نگاه کرده و می خواهند سیاهان را از درخت آویزان کرده و دار بزنند.

تی پارتی یا همان جنبش چای پیش از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در سال گذشته میلادی فعالیت خود را آغاز کرد و در آن چهره هایی از نومحافظه کاران و جمهوریخواهان افراطی آمریکا دیده می شود.

اعضای این جنبش در انتخابات میان دوره ای سال گذشته کمتر از ۱۰ کرسی را تصاحب کردند.