به گزارش افکارنیوز،

 با گذشت نزدیک به 70 سال از پایان این نبرد آثار این جنگ هنوز در مناطق مختلف مشاهده می شود. سنگرهای بتونی در زمان جنگ در میان مهم ترین ابزار دفاعی یک منطقه محسوب می شدند.

با این حال این سنگرها از نظر مهاجمان به عنوان اهداف اصلی شناخته می شدند و در معرض آتش مستقیم قرار می گرفتند.

 

سنگرهای زرهی جنگ جهانی دوم +تصاویر

 

 

سنگرهای زرهی جنگ جهانی دوم +تصاویر

 

 

سنگرهای زرهی جنگ جهانی دوم +تصاویر

 

 

سنگرهای زرهی جنگ جهانی دوم +تصاویر

 

 

سنگرهای زرهی جنگ جهانی دوم +تصاویر