به گزارش افکارنیوز،

 این نویسنده فلسطینی در مقاله خود خاطرنشان کرده است؛ همانگونه که می دانیم، همه کشورهای عربی مشکلات و گرفتاری هائی دارند و دولت های ناکارآمد این کشورها در عالمی بجز عالم دیگران سِیْر می کنند و آلام ملل فلسطین، سوریه، لیبی و یمن پایانی ندارد.

در این میان آنچه قابل توجه است، منطق و سیاست های ایران است. بی شک ایران کشوری متکی به خود و روی پای خود ایستاده است و  سیاست هائی کاملاً متفاوت از سیاست های دیگر کشورهای منطقه خصوصاً کشورهای عربی درپیش گرفته است. منطق ایران منطقی منحصر بفرد و مبتنی بر مذاکره با مخالفان و متخاصمان است و مذاکراتش کاملاً پخته و سنجیده است.

وی افزود: من معتقدم که مذاکره کننده ایرانی پیشاپیش از افکار طرف مقابل خود چه دوست چه دشمن آگاه است و هرگز از بیان دیدگاه های خود خسته و دلسرد نمی شود هر چه دیدگاهش مغایر با دیدگاه های همه طرف های مقابلش باشد، با درایت و تیزبینی جواب طرف های مقابلش را می دهد و با جواب های خود دیگران را مات و مبهوت می کند.

منطق ایران باید در دانشگاه های جهان آموزش داده شود و این واقعیتی است که هیچ گزافه گوئی در آن نیست زیرا منطق و سیاست های ایران مبتنی بر دقت، برنامه و دست یابی به نتایج مطلوب با صبر و بردباری است.

تحریم اقتصادی و بحران های مالی ایران نشان داد که این کشور هر چقدر هم که زمان تحریم و بحران هایش طولانی باشد و دشمنانش از هرطرف هجوم بیاورند، باز می تواند با سرعت و قدرت دوباره روی پای خود بایستد و به اذعان دشمنانش خود را به صفوف کشورهای برتر برساند.