به گزارش برنا همه ساله در این ایام جشنواره گوجه فرنگی در شهر بونول اسپانیا برگزار میشود و در آنها بیش از ۱۲۰ هزار کیلو گوجه فرنگی برای پرتاب کردن به سوی علاقه مندان استفاده میشود. امسال حدود ۴۵ هزار نفر از سراسر جهان و همچنین شهرهای اسپانیا در این جشنواره شرکت کرده بودند.