به گزارش افکارنیوز،
سخنگوی نظامی نیروهای مسلح مصر تأکید کرده است نیروهای مسلح برای کمک به نهادهای امنیتی وابسته به وزارت کشور جهت حمایت از شهروندان و تأمین امنیت تأسیسات مهم در مناطق مختلف قاهره و بسیاری از استانهای دیگر مستقر شده اند. 

سخنگوی نظامی نیروهای مسلح مصر همچنین تأکید کرد که عملیات در شبه جزیره سینا برای مقابله با تروریستها ادامه دارد.