به گزارش افکارنیوز،

نخست وزیر عراق ایدئولوژی داعش را بسیار خطرناک توصیف کرد و از حمایت برخی کشورها از این ایدئولوژی خبر داد.

 

"حیدر العبادی" تاکید کرد: ارتش و پلیس بومی در تلاش مشترک هستند تا ماموریت آزادسازی موصل را که دومین شهر عراق به شمار می رود، آسان تر سازند.

 

وی افزود: داعش در مقایسه با گذشته، سست تر شده است.

 

نخست وزیر عراق در ادامه خاطر نشان کرد: ما باید شهرهایی را که داعش بر آن چیره شده است آزاد کنیم، اما مشکل این است که داعش، یک ایدوئولوژی و یک طرز تفکر خطرناک است. من معتقدم که این ایدئولوژی از سوی برخی از کشورهای منطقه حمایت می شود.

 

حیدر العبادی با بیان این که اکثر جنگ جویان در عراق تبعه این کشور نیستند، اظهار داشت: آن ها از سراسر جهان آمده اند و این گروه در عراق تشکیل نشد.