به گزارش افکارنیوز،

 رابطه انسان با ساز و نوازندگی به قرن ها پیش برمی‌گردد. مردم شبه‌قاره هند و پاکستان از گذشته‌های دور احساسات خود را از طریق ساز و آواز بیان می‌کردند.

فرهنگ مردم شبه‌قاره به اندازه‌ای با آهنگ آمیخته است که سنت‌های مذهبی خود را نیز از این طریق انجام می‌دهند.

گرچه نوازندگان قبیله «منگنهار» در بیشتر مناطق پاکستان دیده می‌شوند اما اگر به شهر حیدرآباد واقع در ایالت سند سفر کنید نوازندگان دوره‌گرد زیادی را خواهید دید که از گذشته‌های دور از این طریق امرار معاش می‌کنند.

نوازندگان دوره‌گرد هنرمندان گمنامی هستند که آلات موسیقی مانند انواع طبل و نی را خودشان می‌سازند و هنوز سعی دارند که از طریق نواختن آهنگ‌های سنتی که از اجداد خود به ارث برده‌اند امرار معاش کنند.

 در تصاویر زیر نوازندگان دوره‌گرد قبیله منگنهار در خیابان‌های شهرهای مختلف پاکستان را مشاهده می‌کنید.