به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمود غزلان در گفتگو با روزنامه الوفد مصر گفت: "آمریکا مدت هاست که در پی ترویج چنین شایعاتی است اما ترویج این شایعات پس از پیروزی انقلاب مصر بیشتر شده است".

غزلان تصریح کرد: " این شایعات سه هدف را پیگیری می کند که بدنام کردن اخوان المسلمین در نزد افکار عمومی مصر و جهان عرب به ویژه در دورانی که این گروه خود را به عنوان یک نیروی موثر در جامعه مصر معرفی کرده است یکی از این اهداف است ".

وی هدف دوم را تلاش برای سنجش واکنش اسرائیل و لابی صهیونیسم به خبر ارتباط اخوان المسلمین با آمریکا خواند و در بیان هدف سوم گفت: " واشنگتن با چنین شایعاتی سعی می کند از میزان آمادگی اخوان المسلمین برای مذاکره با آمریکا آگاه شود ".

غزلان با بیان اینکه اخوان المسلمین همچنان بر مواضع ثابت خود اصرار دارد افزود: " تاکنون هیچ رایزنی با آمریکا نداشته ایم اما اگر شرایط شفاف اخوان المسلمین فراهم شود ممکن است در آینده مذاکراتی وجود داشته باشد".