به گزارش مشرق، مقامات کوبایی به دلیل مرگ کاساس سه روز عزای عمومی اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، خولیو کاساس یکی از مبارزانی بود که در انقلاب سال ۱۹۵۹ کوبا که باعثبه قدرت رسیدن فیدل کاسترو شد حضور داشت.
وی قبل از قرار گرفتن به جای رائول کاسترو در سمت وزیر دفاع در سال ۲۰۰۸، سالها بر فعالیت‌های اقتصادی ارتش کوبا نظارت داشت.
پس از درگذشت خووان آلمیدا بوسکه از مقامات ارشد کوبایی در سال ۲۰۰۹، کاساس که همچنین نایب رئیس شورای عالی حاکم کوبا بود، دومین شخصیت مهم انقلاب کوبا است که درگذشت.