به گزارش ايسنا، به گفته مقامات مديريت بحران تعداد كشتهها به ۶۶ نفر رسيده است و بيش از ۲ ميليون نفر از خانههايشان رانده شدهاند.

گفته شده است بیشتر کشته‌شدگان بر اثر ریزش ساختمان و برق‌گرفتگی جان خود را از دست داده‌اند.

این باران‌های موسمی که به هزاران مزرعه آسیب رسانده است، تا چهار روز آینده نیز ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس هزاران پاكستاني بر اثر وقوع سيل سال گذشته هنوز بيخانمان هستند.