به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الفجر، منابع امنیتی مصر اعلام کردند، بر دست نوشتههایی از مبارک دست یافتهاند که در آن رئیس جمهور مخلوع مصر هواداران خود را به ایجاد ناامنی و اغتشاش در کشور دعوت میکند.

این منابع امنیتی می‌گویند، این دست‌نوشته‌ها را پیش از رسیدن بدست یک شبکه خبری بیگانه توسط واسطه‌ها کشف و ضبط کرده‌اند.

در این راستا ملاقات کنندگان با مبارک می‌گویند، ‌ این دست نوشته به خط مبارک است و در آن مبارک از تمام کسانی که خود را " فرزندان مبارک " می‌نامند تشکر کرده و از آنها خواسته دست به هرج و مرج و اغتشاش در کشور بزنند.

پس از ضبط این دست نوشته وزارت داخلی به مبارک دستور داد که اجازه ارسال هیچ دست خط یا پیامی به خارج از بیمارستان را ندارد که با عصانیت و خشم مبارک مواجه شد.