ایران دیپلماتیک: گروهک تروریستی منافقین در راستای اهداف ضد امنیتی خود از شگرد تازه ای برای ارتباط با جوانان بخصوص دانشجویان استفاده می کنند.

منافقین در شگرد جدید خود از عوامل داخلی خود خواسته اند تا با ارتباط گرفتن با دانشجویان، از آنها بخواهند تا در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک صفحه ای را ایجاد و در راستای دستیابی به آزادی مطالبی را درج کنند.

منافقین با این حربه ضمن ایجاد صفحات مختلف فیس بوک و وبلاگ بر ضد نظام، با سوء استفاده از اعتماد دانشجویان و جوانان، اقدام به تبلیغ گسترده عوامل و رهبران منافقین و جریان نفاق می کنند.