به گزارش ايسنا به نقل از ترندکاپیتال در آسياي ميانه، هدف از اين کمک که از سوي پنتاگون در اختيار آذربايجان قرار ميگيرد،

افزایش امکانات نیروهای دریایی آذربایجان جهت " مبارزه با تروریسم " عنوان شده است.

پنتاگون همچنين در نظر دارد پس از تائيد کنگره آمريکا، کمکهاي مالي خود را به تونس، مالت، ليتواني و مجارستان اختصاص دهد.