به گزارش سايت شبكه فلسطين اليوم، شماري از گروههاي تندرو يهودي امروز با مشايعت نيروهاي پليس رژيم صهيونيستي از دروازه غربي مسجدالاقصي به صحن اين مسجد وارد شدند.

تعدادي از نگهبانان مسجدالاقصي دراين باره اظهار داشتند: شماري از نگهبانان از قدس و فلسطينيان ساكن اراضي اشغالي سال ۱۹۴۸ نيز براي ممانعت از برپايي برخي از مراسم و آيينهاي يهودي در اين مسجد حضور داشتند.