به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "همام سعید" گفت : موضع ترکیه درباره اخراج سفیر اسرائیل بهترین الگو برای سیاست خارجی است، زیرا منافع ملی و کرامت ملت خود را مورد تاکید قرار داده است و با این کار ملتهای مخالف عادی سازی روابط با اسرائیل را خشنود کرده است.

وی افزود: موضع ترکیه خجالت آور بودن مواضع کشورهای عربی را هر چه بیشتر روشن کرد. اسرائیل به شهرک سازی ادامه می دهد، با بازگشت آوارگان فلسطین مخالفت می کند، خواهان یهودی سازی فلسطین است، باغهای فلسطینی ها را تخریب می کند و اقداماتی علیه حاکمیت اردن انجام می دهد.

همام سعید تصریح کرد: موضع ترکیه در قبال اخراج سفیر اسرائیل و تعلیق روابط نظامی با این رژیم اقدامی مثبت است و کشورهای اردن و مصر باید در این باره از ترکیه الگو بگیرند و سفیر اسرائیل را از امان و قاهره اخراج کنند.