به گزارش افکارنیوز،

دیده بانِ سوری، این پیشرویِ ارتش سوریه در استان حلب را مهم ترین پیشروی از سال 2012 تاکنون ارزیابی و تاکید کرد که آزادسازی این دو منطقه، تهدیدی برای عناصر مسلح در شهر حلب خواهد بود.

ارتش سوریه، دو منطقۀ نبل و الزهراء را که از ژوئن 2012 به دست عناصر مسلح تروریست محاصره شده بود، آزاد کرد و محاصرۀ آن ها را درهم شکست.

نیروهای دفاع مردمی در روستاهای نبل و الزهراء، نقشی فعال در درگیری های آزادسازی این روستا ایفا کردند و با گلوله باران منطقه معرسه الخان و دروازه های منطقه مایر، عناصر مسلحی که نبل را محاصره کرده بودند، مشغول کردند.

ارتش سوریه، از طریق جاده القضم به سوی نبل و الزهراء پیشروی کرد و پس از آزادسازی تپۀ راهبردی جبین، به سمت معرسه و مایر و بیانون حرکت کرد و در این میان، حملات هوایی نیز نقش مهمی در پراکنده کردن عناصر مسلح و قطع راه های امدادرسانی به آنان ایفا کرد.

این عملیات، به شکستنِ محاصره در مدتی کوتاه و پیشروی ارتش سوریه منجر شد و کشته شدن شمار زیادی از سرکرده ها و عناصر گروه های تروریست را در پی داشت و با توجه به نزدیک شدن ارتش سوریه و هم پیمانانش به مرزهای ترکیه، امکان امدادرسانی به گروه های مسلح تروریست از بین رفت.

در پی پیشروی نیروهای ارتش سوریه، کمیته های مردمیِ مامور به دفاع از نبل و الزهراء که در روستای معرسه الخان در حومۀ شمالی حلب مستقر بودند، از دو سو به هم رسیدند و این منطقه را به طور کامل تحت کنترل خود درآوردند آن گاه مسیری نظامی به سمت دو روستای نبل و الزهراء گشودند و به محاصره ای که از سه سال و نیم پیش بر این روستاها تحمیل شده بود، پایان دادند.

با شکستن محاصرۀ این دو روستا، ده ها هزار تن از شیعیانِ این روستاها که در تمام این مدت، در شرایطی وحشتناک به سر می بردند، آزاد شدند و یکی از طولانی ترین محاصره های تحمیل شده ضد مناطق غیرنظامی از زمان آغاز درگیری ها در سوریه، پایان یافت.