به گزارش افکارنیوز،

وزیر خارجه انگلیس در گفتگو با روزنامه الحیات گفت: کشورش با مشارکت هیچ گروه سوری در روند دموکراتیک سوریه مخالف نیست.

 

وی در این گفتگو با مطرح کردن ادعایی درباره رئیس جمهور سوریه گفت : امیدوارم با کنار رفتن اسد فضا برای برگزاری انتخابات آزاد بدون مشارکت بشار اسد فراهم شود. ما خواستار حکومتی هستیم که همه طوایف سوری در آن نقش داشته باشند از جمله علوی ها البته به جز اسد و حلقه اطراف وی.

 

وزیر خارجه انگلیس گفت: ما در سوریه در سه زمینه اقدام نظامی ضد داعش، روند سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی و اقدامات انسان دوستانه فعالیت داریم.

 

هاموند ادعا کرد: انگلیس بعد از آمریکا بیشترین کمک را به سوریه ارایه داده است.

 

وی درباره نقش روسیه گفت: از روسیه انتظار داریم که در مذاکرات میان مخالفان و حکومت سوریه نقش مثبتی ایفاء کند. روس ها می توانند نظام سوریه را وادار به ورود به مذاکرات و تعهد به التزاماتش کنند.

 

وزیر خارجه انگلیس گفت: روابط انگلیس با روسیه همراه با دشواری هایی همراه است که باعث شده من با همتای روسی خود گفتگوهای دو جانبه نداشته باشم و بیشتر در محافل بین المللی مربوط به سوریه با یکدیگر گفتگو کنیم.

 

هاموند افزود: روسیه می تواند منافع تاریخی خود را در سوریه بعد از بشار اسد هم تامین کند. کسی نمی خواهد این نقش روسیه را محدود کند و یا جای آن را بگیرد.