نیروهای ارتش و نیروهای مردمی عراق آزادسازی مناطق السجاریه،‌ جویبه، حصیبه شرقی و مناطق اطراف آن شهر الرمادی را به‌طور کامل از اشغال گروه تروریستی داعش آزاد کردند. اهالی این مناطق نیز که از خانه و کاشانه خود آواره شده بودند پس از آزادسازی از دست داعش به منازل خود بازگشتند.

کد خبر: 487032