به گزارش افکارنیوز،

ارتش اسرائیل این روزها در طول مرز نوارغزه در عملیاتی گسترده به حفاری پرداخته تا تونل های فلسطینی ها را شناسایی و آن را تخریب کند.

شبکه 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گزارش کرد: ارتش اسرائیل در حاشیه نوار غزه این روزها منافذ متعددی را در حاشیه نوار غزه بمنظور شناسایی تونلها حفاری کرده است.

براین اساس به محض اینکه ارتش گزارشهای در خصوص شنیدن صدای حفاری تونل از شهرک نشینان دریافت کند، برای شناسایی تونلها دست بکار می شود، ضمن آنکه  در مناطق جنوبی اسرائیل به گزارشهای شهرک نشینان در خصوص شنیدن صدای حفر تونل با جدیت بیشتری رسیدگی می شود.

تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین حال اظهارات محمود الزهار یکی از مسؤولین حماس را در این باره پخش کرد که درآن گفت: تونلهای مقاومت اسلامی، اراضی اشغالی سال 48 که از نوار غزه شروع می شود را برای صهیونیستها نا امن کرد.

گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: نهادهای امنیتی اسرائیل در جستجوی راهکارهایی برای حل این معظل و درصدد بکار گیری تکنولوژی سری و پیشرفته در این زمینه هستند و به همین منظور قرار است سامانه شناسایی تونل در  حاشیه غزه به طول 65 کیلومتر نصب شود.

موشه کحلون وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در این باره گفت: مسائل مالی هیچ مانعی برسر راه طرحهای امنیتی که تامین کننده آسایش ساکنان شهرکهای جنوبی است ایجاد نمی کند.

شبکه 2 تلویزیون اسرائیل گزارش کرد: وزیر دارایی با بازدید از مناطق جنوبی حاشیه غزه، متعهد شد هزینه پر خرج ترین پروژه اسرائیل را تامین کند.