به گزارش افکارنیوز،
گزارش سازمان صهیونیستی "او.ای.سی.دی" به شکست سیاستهای دولت در از میان بردن شکاف طبقاتی و فقر زدای اشاره کرد.

بر اساس گزارش این سازمان یک سوم کودکان اسرائیلی زیر 15 سال در محرومیت کامل بسر می برند و از هر پنج کودک یهودی غیر حریدیم یک کودک در معرض خطر فقر قرار دارد.

گزارشگر شبکه تلویزیونی اسرائیلی دراین زمینه گفت: در رده بندی کشورهای جهان از لحاظ فقر اسرائیل پس از مکزیک قرار دارد.

براساس این گزارش یکی از علل شیوع بی سابقه فقر در جامعه اسرائیل افزایش نرخ تورم و گرانی مواد غذایی است.

این گزارش همچنین یکی از علل گرانی مواد غذایی در سرزمین های اشغالی را اقدام های مؤسسه غذاهای شرعی در اسرائیل معرفی کرد.

درهمین حال قیمت مسکن نیز فشار مضاعفی بر صهیونیست ها وارد کرده است. در سال 2007 قیمت مسکن 65% افزایش یافت به طوری که قیمت یک واحد آپارتمان در تل اویو به سطحی گرانتر از لندن و نیویورک رسید.