به گزارش افکارنیوز،

 ترکی فیصل، رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان، در حاشیه کنفرانس شورای امنیت در مونیخ با اظهار نارضایتی از ابراز صمیمت ظاهری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نسبت به نماینده فلسطین در اجلاس، آن را برای مردم فلسطین، امری بی فایده دانست.

 

موشه یعلون، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در این اجلاس اظهار کرده بود روابط این رژیم، عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی  در سطح روابط دیپلماتیک رسمی نیست و پس از پایان سخنرانی اش با نماینده  فلسطین دست داده بود. 

 

ترکی فیصل که نتوانسته بود خشمش را از اظهارات یلعون و محبت ظاهری‌اش نسبت به نماینده فلسطین کنترل کند، با خطاب قراردادن یعلون گفت: صمیمت ظاهری شما و این دست دادن ها در مجامع عمومی کمکی به ملت فلسطین نمی کند.

 

یعلون در سخنان خود همچنین با اشاره به مصالح مشترک در روابط برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی در مبارزه علیه ایران، عربستان سعودی را فرمانده پایگاه مخالفان ضد ایران خوانده بود.

 

این در حالیست که مقامات صهیونیست بارها به روابط نزدیک خود با برخی اعراب حاشیه خلبج فارس اذعان کرده‌اند.