به گزارش افکارنیوز،

فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که خطر وقوع جنگ بین ترکیه و روسیه وجود دارد و لازم است تا در راستای کاهش تنش گام برداریم.

وی همچنین گفت که دخالت ترکیه در سوریه نگرانیها درباره تشدید جنگ سوریه را موجب شده است.