به گزارش افکارنیوز،
جنگنده های ائتلاف سعودی، در 13 نوبت مناطق صرواح را هدف حمله قرار دادند که خسارت های سنگین در دو مزرعه متعلق به اهالی به بار آورد.

جنگنده های ائتلاف همچنین با انجام دو حمله در منطقه مغیفر در مجزر، خانه دو یمنی را به صورت کامل تخریب کردند.