به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، دولت تونس اعلام کرد که نیروهای امنیتی فرودگاه تونس "الخویلدی الحمیدی" را که یکی از معاونان سرهنگ قذافی بشمار میآمد به همراه دو نفر از اعضای خانوادهاش روز گذشته در فرودگاه تونس بازداشت کرده است.

بنابر ادعای یک منبع دولتی نیجری الخویلدی الحمیدی روز یک‌شنبه گذشته با کاروانی که منصور ضو، پسر عموی قذافی و یکی دیگر از مشاوران و معاونانش را به همراه داشت وارد نیجر شده بود.

اما به نظر میرسد، الحمیدی پس از آن به تونس آمده و هنگام خروج از کشور در فرودگاه تونس بازداشت شده است.