به گزارش العالم، اعتراضات گسترده در بحرین باعث شد، قاضي دادگاه نظامي، موسوم به "دادگاه امنيت ملي"، شماری از پرشکاني که ماه مارس گذشته در سرکوب تظاهرات دمکراسي خواهانه مردم اين کشور بازداشت شده بودند، را آزاد کند.

بازداشت این پزشکان اعتراض سازمان های بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر را به دنبال داشت

پس از انتشار خبر آزادی گروهی از پزشکان، جوانان بحرینی در النویدرات، ستره، جد حفص، منامه و دیگر مناطق بحرین در تظاهراتی شبانه خواستار آزادی دیگر پزشکان، شعرا، روحانیون، دانشجویان، کارگران و کارمندان دربند بحرینی شدند.

فعالان بحرینی آزادی این پزشکان را پیروزی در مسیر تغییر قلمداد کردند، زیرا رژیم آل خلیفه با کمک نیروهای اشغالگر سعودی تمام تلاش خود را برای سرکوب مردم معترض به کار گرفته است.

اتهام‌های وارد شده علیه پزشکان از سوی شاهدان دروغین و مزدوران رژیم مطرح شده بود، پیش از این بسیاری از پزشکان آزاد شده بودند اما چهارده پزشک همچنان در بازداشت بودند؛ پزشکان و کارکنان بخش بهداشت بحرین همواره اتهامات مطرح شده رژیم علیه خود را رد کرده بودند. 

رسانه های بحرین اعلام کردند: دادگاه نظامی، پزشکان زندانی را تا ۲۹ سپتامبر که قرار است احکام قضایی درباره آنان صادر شود، آزاد کرده است؛ اما هنوز معلوم نیست آیا همه چهارده پزشک زندانی و دیگر کارکنان بخش پزشکی هم جزء آزاد شدگان هستند یا خیر؟

در این حال جبهه عمل اسلامی بحرین، آزادی پزشکان را پیروزی در مسیر تغییر، نتیجه تظاهرات و اعتراضات مستمر و پایداری بازداشت شدگان دانست.

این جمعیت بیانیه ای صادر و در آن ذکر کرد: رژیم، پزشکان بازداشت شده را با انواع شکنجه های روحی و جسمی مواجه کرد که پایداری این پزشکان، پیروزی ای برای اراده مردم بحرین در برابر رژیم سرکوبگر است.

جميعت عمل اسلامي در این بیانیه، خواستار آزادي همه زندانيان از جمله علامه شيخ المحفوظ دبير کل اين جمعيت، محاکمه شکنجه گران و عاملان کشتار مردم بحرین شد.