به گزارش العالم، " اسكندر وتوت " از تشکيل کميته ای در پارلمان عراق برای رجوع به سازمان ملل و تغيير قطعنامه ۸۳۳ این سازمان درباره مرزهاي ميان عراق و کويت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری " أصوات العراق " از بغداد وتوت با اعلام مخالفت نمایندگان پارلمان با احداثبندر مبارک در جزیره بوبیان کویت، آنرا باعثضربه به اقتصاد عراق دانست.

پروژه چندمیلیارد دلاری احداثبندر مبارک در جزیره بوبیان در نزدیکی مرزهای عراق از سال ۲۰۰۷ آغاز شده و قرار است در سال ۲۰۱۶ به پایان برسد؛ کارشناسان عراقی معتقدند ساخت این بندر، تنها راه دریایی عراق به آب های آزاد را محدود و باعثاختلال در کشتیرانی این کشور خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون امنیت و دفاع در مجلس نمایندگان عراق، تصریح کرد: کمیته که اخیرا برای بررسی این موضوع به کویت سفر کرده است، به مجلس نمایندگان فرا خوانده شده تا از اعضای آن درباره نتایج حاصل از سفر به کویت سوال شود.

وتوت ضمن ابراز اینکه واقعیت هایی در این باره وجود دارد که در مجلس عراق فاش خواهد شد، اظهار داشت: هیاتی از مجلس برای مراجعه به سازمان ملل و مطالبه تغییر قطعنامه ۸۳۳ در زمینه ترسیم مرزهای میان عراق و کویت تشکیل شده است.

وی افزود: درصورتی که به این خواسته توجه نشود، تظاهراتی در بصره و استان های دیگر عراق برای جلوگیری از اقدامات تحریک آمیز کویت به ویژه علیه صیادان عراقی برگزار خواهد شد.

وتوت گفت: کمیسیون امنیت و دفاع اطلاعاتی موثق و دقیق درباره توطئه چینی کویت و برخی کشورهای حامی آن برای ضرر زدن به عراق جمع آوری کرده است.

قطعنامه ۸۳۳ شوراي امنيت که در تاريخ ۲۷ مارس سال ۱۹۹۳ صادر شد، از دو کشور عراق و کویت خواسته است تا به توافق نهایی درباره مرزهاي دو کشور احترام گذاشته و به مرزهاي دريايي يکديگر تعرض نکنند.