ه گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الفجر، چهارمین جلسه محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر و علاء و جمال مبارک، پسرانش و حبیب العادلی، وزیر سابق داخلی مصر به همراه ۶ نفر از معاونانش درحالی پایان یافت که ریاست دادگاه مقرر کرد تا زمان اعلام حکم نهایی در قضیه کشتار تظاهراتکنندگان مصری هر روز برگزار شود.

همچنین احمد رفعت اعلام کرد که در جلسه آینده دادگاه از المشیر الطنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی مصر و عمر سلیمان معاون سابق حسنی مبارک و رئیس سابق دستگاه اطلاعات مصر و سامی عنان رئیس سابق ستاد مشترک ارتش مصر خواهد خواست برای ادای شهادت در قضیه کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری در دادگاه حاضر شود.

غیر از آن رئیس دادگاه جنایی قاهره با اعلام اینکه جلسه آینده دادگاه سری خواهد بود، تاکید کرد که از حضور خبرنگاران در جلسه دادرسی و درز اخبار و وقایع دادگاه جلوگیری خواهد شد.