به گزارش پرس تی وی دکتر شولي سووتيزکي، يکي از پزشکان بيمارستان ايچيلوف تلآويو که به اين اعتصاب پيوسته است، گفت: "ما به عنوان پزشک در اسرائيل، زندگي در شرايطي را که شايسته ما است، خواستار هستيم."

وی گفت، بسیاری از پزشکان قصد خروج از اسرائیل یا ترک کارشان را دارند زیرا " تامین مخارج زندگی در اسرائیل بسیار دشوار است. "

این اعتصاب با وجود امضای توافق بین وزارت دارایی و انجمن پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رژیم اسرائیل صورت گرفته است.

اعضای کادر پزشکی اسرائیل معتقدند، درباره این توافق از آن‌ها نظرخواهی نشده است و این توافق خواسته‌های آنان را تامین نمی‌کند.

اسرائیلی‌ها در ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی و بی‌عدالتی اجتماعی تظاهرات کرده‌اند.

یکی از بزرگ‎ترین اعتراضات علیه سیاست‌های تل‌آویو شنبه(۱۲ شهریور) برگزار شد. در این روز صدها هزار تن از معترضان اسرائیلی در ۵۰ شهر فلسطین اشغالی در تظاهراتی موسوم به " راهپیمایی یک میلیون نفره " شرکت کردند.

تظاهرکنندگان همچنین مخالفت خود را با گسترش شهرک‌سازی اعلام کرده و بحران مسکن را نتیجه حمایت مالی بیش از اندازه تل‌آویو برای شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغال‌شده فلسطین می‌دانند.

بعضي از معترضان اسرائيلي ميگويند، تنها چند قدم با يک انقلاب اجتماعي که منجر به سقوط ائتلاف حاکم در اسرائيل شود، فاصله دارند.