به گزارش پرس تي وي اين دانشجويان، معروف به ايروين يازده، متهم هستند که در فوريه ۲۰۱۰، زماني که مايکل اورن سفير رژيم اسرائيل در محوطه دانشگاه سخنراني ميکرده ، بارها سخنان وي را قطع کردهاند.

دادستانی منطقه‌ای اورنج کانتی، مدعی‌است این دانشجویان با وقفه ۲۰ دقیقه‎ای که در سخنرانی اورن ایجاد کرده‌اند، حق آن‌چه را که این دادستانی از آن به عنوان آزادی بیان نام می برد، از وی سلب کرده‌اند.

این درحالی است که هواداران ایروین یازده، می گویند دانشجویان صرفا ازحقوق اولیه خود استفاده کرده‎اند و نباید به دلیل این اعتراض با آن‌ها مانند جنایت‎کاران برخورد شود.

مقام‎های رسمی دانشگاه، از زمان بازداشت این دانشجویان، قوانین تنبیهی سفت و سختی را در قبال دیگر دانشجویان و اتحادیه دانشجویان مسلمان دانشگاه به مرحله اجرا گذاشته‎اند.

درحالی که هواداران دانشجویان، پایان این مجازات‎ها را خواستار هستد، نهادهای صلح‌طلب، هدف دادستانی منطقه‎ای از طرح این‎گونه اتهامات علیه دانشجویان را انگیزه‌های سیاسی عنوان می‌کنند.

این گروه‌ها می گویند، این پرونده اولین مورد گزینشی است که دانشجویان صرفا به خاطر سفیراسرائیل، مورد تنبیه قرار می‌گیرند.

شورای ارتباط امریکایی - اسلامی CAIR) مستقر در لس آنجلس، می‌گوید این برنامه ضربه زدن به دانشجویان مسلمان در دانشکده‌های سراسر کشور، را در دستور کار خود قرار داده است.

شورای ارتباط امریکایی - اسلامی می‌گوید این برنامه همچنین دانشجویان را از داشتن احساس مقبول واقع شدن و اجازه مشارکت در رویدادهای عمومی، محروم کرده ‌است.

دانشجویان دانشگاه ایروین و ریورساید که به اتهام قطع و برهم زدن جلسه‎ای متهم شده‌اند، در صورت محکوم شدن با مجازات شش ماه زندان روبرو خواهند بود.

انتظار ميرود روند رسيدگي به پرونده ايروين يازده، که براي دستکم چند هفته برنامهريزي شده، ۲۳ سپتامبر پايان يابد.