به گزارش شبکه پرس تيوي يک گروه از فعالان به نام "نه به محاکمههاي نظامي غيرنظاميان و مرکز قانون حشام مبارک" روز چهارشنبه (۱۶ شهريور) براي انتشار اين گزارش که "روزهاي حاکميت نظامي" نام دارد، نشست خبري را در قاهره، پايتخت مصر برگزار کردند.

این گزارش که حوادثبعد از تشکیل " شورای عالی نیروهای مسلح " در پی برکناری حسنی مبارک، دیکتاتور تحت حمایت امریکا و رژیم اسراییل در فوریه ۲۰۱۱ را به صورت روزشمار بیان می‌کند، درباره تظاهرات، راهپیمایی‌ها، محاکمه نظامی کارگران، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر است.

این گزارش همچنین به بیان نکات برجسته واقعیت‌های محاکمه‌های نظامی و انواع شکنجه قربانیان غیرنظامی پرداخته است.

سلیمه مصطفی، عضو این گروه فعالان در این باره گفت: " ما می‌خواهیم تا جایی که ممکن است مردم را از این مساله و تخلف‌هایی که تحت حاکمیت نظامی و اساسا تحت محاکمه‌های نظامی علیه غیرنظامیان انجام شده است آگاه کنیم. "

این فعالان با بیان این که از ماه فوریه تاکنون حداقل ۱۲ هزار تن بدون توضیح محاکمه نظامی شده‌اند می‌گویند که هدف " شورای عالی نیروهای مسلح " به دست گرفتن کنترل کشور با مشت آهنین بوده است.

استفاده شدید از محاکمه‌های نظامی انتقاد شدید نیروهای سیاسی اصلی مصر از شورای عالی نیروهای مسلح را برانگیخته است.

خانوادههاي زندانيان در بند به همراه فعالان حقوق بشر در گفتوگوها درباره محاکمههاي نظامي تحت فرمان شوراي عالي نيروهاي مسلح در تلاش براي روشن کردن آنچه از زمان به قدرت رسيدن ارتش در اين کشور رخ داده است شرکت دارند.