به گزارش العالم "فاضل عباس با بيان اينکه اعتصاب غذا و فشار مردمي منجر به آزادي پزشکان زنداني شد ، اظهار داشت : عليرغم اقدامات و سياست هاي سرکوبگرانه رژيم ، راه پيمايي ، تظاهرات و اعتراض همچنان ادامه دارد و مردم به خواستهاي مشروع خود مبني بر برقراري دموکراسي واقعي و قانون اساسي مورد قبول همه ايمان دارند.
وی گفت: اقدامات سرکوبگرانه دولت با قوانین و اصول بین المللی در تضاد است اگر چه مورد حمایت برخی کشورهای منطقه مانند عربستان و یا آمریکا باشد.
وی تاکید کرد: رژیم نمی تواند به این روش ادامه دهد و در پایان در برابر خواستهای مشروع مردم تسلیم خواهد شد.
وی گفت: اقدام روز چهارشنبه دولت مبنی بر آزاد کردن کادر پزشکان به دلیل اعتصاب غذای انان و بیم دولت از افزایش یافتن آن بود؛ این اقدام موقت است و رژیم همچنان روش گذشته خود را ادامه می دهد.
وی خواستار آزادی کامل پزشکان و لغو محاکمه آنها شد و گفت: کادر پزشکی به جای محاکمه و زندانی شدن باید مورد احترام قرار بگیرد.
وی با اشاره به اعتصاب غذای رهبران مخالف دولت در زندانها و دیگر افراد گفت: فعالیت های موجود در کشور و روش برخورد دولت با آن بیانگر این است که در شرایط فعلی گشایش سیاسی وجود ندارد و دولت باید با آزادی بدون قیدو شرط زندانیان و نه آزادی موقت در مسیر درست گام بردارد.
وی گفت: رژیم بحرین از حمایت عربستان و امریکا برخوردار است بنابراین به توصیه سازمانهای داخلی و سازمانهای حقوقی بین الملل توجه نمی کند.
وی تاکید کرد: اگر آمریکا از این رژیم حمایت نکند کمک بسیار بزرگی به حل مشکلات بحرین کرده است.
وي در پايان از واشنگتن خواست با قطع ارسال سلاح يا عدم حمايت ديپلماتيک و سياسي از رژيم آل خليفه به حمايت هاي خود از آنان پايان دهد.