به گزارش العالم "اسامه الحلو" عضو هيات دفاع از شهدا و مجروحان انقلاب ۲۵ ژانويه روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم در قاهره، دادستان کل را به اعمال فشار به شهود و تلاش براي مجازات آنها متهم کرد و از دادگاه خواست شرايط را به گونه اي فراهم کند که این افراد تحت فشار قرار نگيرند.

وی افزود: فصل جدیدی در محاکمه مبارک، حبیب العادلی وزیر کشور پیشین و معاونان وی آغاز شده که این امر مرهون تجربه رئیس دادگاه است؛ در این دادگاه قاضی از شنیدن اظهارات ۱۶۰۰ شاهد که اظهاراتشان در تحقیقات ثبت شده است، بی نیاز شده و این مسئله باعثمی شود که از هدر رفتن وقت دادگاه جلوگیری شود.

این حقوقدان مصری با تاکید بر اینکه محاکمه باید در چارچوب عدالت، انصاف و رعایت قانون در حق متهمان باشد، افزود: امنیت ملی به این دلیل که متهمان و شهود همه از مقامات سابق و فعلی کشور هستند، دلیل جلوگیری از پخش محاکمه در رسانه ها بود.

اسامه حلو در خصوص حضور وکلای کویتی در جلسات محاکمه دفاع از رئیس جمهوری مخلوع و گروه وی گفت: این مسئله کاملا قانونی است و قانون وکلا اجازه می دهد که آنان به شرط کسب مجوز از شورای اتحادیه وکلا و وزارت دادگستری مصر در جلسات دادگاه حضور یابند.

حقوقدان مصری با ذکر اینکه دادگاه مبارک مسئله ای مربوط به مردم مصر است و شايسته نيست وکلاي عرب از يک طرف به ضرر طرف ديگر جانبداري کنند، تاکيد کرد : وکلاي مصري بدون دخالت گروههاي خارجي مسئول دفاع از منافع مردم هستند .