به گزارش العالم ، براساس تصمیم دادگاه جنایی قاهره به ریاست احمد رفعت چهارمین جلسه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و فرزندانش علا و جمال مبارک، حسین سالم بازرگان مشهور مصری،حبیب العادلی وزیر کشور سابق وشش نفر از معاونانش امروز پنجشنبه برگزار می شود.حسنی مبارک و سایر متهمان ساعاتی پیش برای پاسخگویی در مقابل قاضی وارد دادگاه شدند.دادگاه "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی حاکم، "سامی عنان" رئیس ستاد نیروهای مسلح ،"عمر سلیمان" رئیس دستگاه اطلاعات سابق را برای حضور در جلسات بعدی احضار کرد.