به گزارش فارس:محمدرضا رحيمي شب گذشته به وقت محلي در قلعه تاريخي - نظامي "مورو كابايناس" حضور يافت و پس از استقبال توسط رييس اين مجموعه از مقر فرماندهي ارنستو چگوآرا بازديد كرد.

در جریان بازدید معاون اول رییس جمهور کشورمان از مجموعه تاریخی – نظامی " مورو کابایناس " مراسم شلیک توپ نیز برگزار و یک گلوله توپ به افتخار وی شلیک شد.

چگوآرا یکی از اعضای جنبش بیست و شش ژوئیه فیدل کاسترو بود که این جنبش در سال ۱۹۵۹ قدرت را در کوبا به دست گرفت.

چگوآرا چندین پست های مهمی در دولت کوبا از جمله سفارت، ریاست بانک مرکزی و وزارت صنایع را برعهده داشت و پس از آن با امید برانگیختن انقلاب در دیگر کشورها کوبا را ترک کرد.

وي در بوليوي طي عملياتي كه توسط سازمان سيا طرحريزي شده بود، دستگير و سپس كشته شد. پس از مرگش او به عنوان يك تئوريسين، متخصص در فنون جنگي و جنگآور تبديل به قهرمان جنبشهاي انقلابي سوسياليستي در سراسر جهان شد.