به گزارش العالم صهيونيست ها علاوه بر به آتش کشيدن دو خودرو فلسطيني ها و تخريب درخت هاي زيتون ، روي ديوارهاي اين مسجد که درجنوب نابلس قرار دارد خطاب به فلسطيني ها نوشتند " بايد بها بپردازيد".

شهرک نشینان صهیونیست بعداز به آتش کشیدن دو خودرو فلسطینی ها در روستای قبلان، متواری شدند.

صهیونیست ها همچنین دهها درخت زیتون را که بین روستای حواره و شهرک یتسارقرار داشت، ازجا کندند.

صهیونیست های افراطی ساکن شهرک یتسار هستند.

شهرک نشينان صهيونيست صبح روز دوشنبه نيز مسجد روستاي قصره در جنوب نابلس را به آتش کشيدند، شيشه هاي آن را شکستند و عبارتهاي توهين آميز به پيامبر اکرم (ص) بر روي ديوارهاي آن نوشتند.