به گزارش العالم،جمال جمعه هماهنگ کننده فراخوان مردمي براي مقابله با ديوار و شهرک سازي روز پنج شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اسراييل اکنون اطمينان يافته است که اراضي اشغالي سال ۴۸ متعلق به اين رژيم است و در نتيجه براي تصاحب اراضي اشغالي سال ۶۷ تلاش مي کند.

وی گفت: حمایت کامل آمریکا از رژیم صهیونیستی از طریق وتو کردن هرگونه درخواست برای متوقف کردن شهرک سازی مانند چراغ سبزی به این رژیم برای ادامه شهرک سازی است.

جنبش صلح اکنون در گزارشی مستند به تصاویر هوایی اعلام کرد: پس از پایان زمان توقف موقت شهرک سازی که از سال ۲۰۰۹ تا سپتامر ۲۰۱۰ ادامه داشت؛ رژیم صهیونیستی ۲۶۰۰ واحد مسکونی در کرانه باختری احداثکرد که این مساله نشان می دهد دراین مدت نه تنها شهرک سازی متوقف نشده است بلکه صهیونیست به آن شتاب نیز داده اند.

خالد القواسمه سخنگوی جنبش فتح در گفت وگو با العالم اظهار داشت: کابینه رژیم صهیونیستی گسترش شهرک سازی را در دستور کار خود قرار داده و هدف از آن یهودی سازی قدس و غصب حجم زیادی از اراضی فلسطین است.

وي گفت: شهرک سازي صهيونيست ها غير قانوني است و جامعه بين الملل در قبال اين اقدامات به لحاظ اخلاقي و قانوني مسوول است و ضرورت دارد در اين خصوص قاطعانه عمل کند.