به گزارش ايرنا به نقل از الجزيره قطر، مردم طرابلس به تسليحات مختلف دست يافته اند و اين مساله زندگي ساكنان را با خطرات زيادي همراه كرده است .
این شبکه افزود: طی روزهای گذشته شماری از عابران پیاده درخیابانهای مختلف طرابلس هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده اند بدون اینکه مشخص شود از سوی چه کسی تیراندازی صورت گرفته است.
مردم شهرهاي مختلف ليبي از جمله طرابلس طي هفته ها و ماه هاي گذشته پس از اينكه پادگان ها را به تصرف در آوردند به انواع جنگ افزارها دست يافتند و اين مساله خطرات زيادي را براي مردم به بار آورده است.