به گزارش ایرنا ، پارلمان یونان طرح پیشنهادی دولت مبنی بر ساخت و احداث مسجدی در شهر آتن را با اکثریت آرأ تصویب کرد.

نمایندگان مجلس با ۱۹۸ رای مثبت در مقابل ۱۶ رای مخالف طرح ساخت و احداثمسجدی در منطقه ' الئونا ' واقع در جنوب و غرب شهر آتن در محل پایگاه نیروی دریایی سابق را مورد تصویب قرار داد.

گفتنی است که آتن پایتخت یونان، تنها پایتخت یک کشور عضو اتحادیه اروپاست که فاقد مسجد رسمی می باشد.

دولت یونان بارها طرح ساخت و احداثمسجد را به تصویب نمایندگان مجلس رساند ولی به دلایل مختلف و بهانه هایی این طرح را از دستور کار خارج کرد.

دولت سوسیالیست پاسوک حدود یکسال و نیم پیش طرح مسجدی با ظرفیت ۵۰۰ نفر و با حضور هیات رئیسه دوازده نفره را تصویب کرد که حدود یکماه پیش این طرح لغو و طرح جدیدی برای ساخت و احداث مسجدی در همان منطقه با ظرفیت ۳۵۰ نفر و بدون داشتن مناره که امام جماعت آن را دولت یونان انتخاب و استخدام خواهد کرد را با اکثریت آراء روز جهارشنبه به تصویب رساند.