به گزارش افکارنیوز،
ریاست منطقه کردستان عراق، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که بارزانی با شورای منطقه کردستان و کمیتۀ پاکدستی و سازمان نظارت مالی و قضات متخصص در بازجویی در زمینه بررسی پاکدستی در منطقه کردستان دیدار کرد و بر ضرورت اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در این منطقه تاکید کرد.

وی درباره گسترش فساد و هدر دادن اموال عمومی هشدار داد و آن را برای ثبات و آینده منطقه کردستان عراق خطرناک دانست و به این منظور حمایت کامل خود را از اعضای کمیته بررسی پاکدستی و سازمان نظارت مالی اعلام کرد.

بارزانی تاکید کرد: مقابله با فساد و آغاز اجرای اصلاحات، وظیفه ای مقدس و ملی و نیاز شدید و دستورالعملی اجتناب ناپذیر برای کردستان خواهد بود. بنابراین هیچ کس در هر مقام و پستی، از بازجویی های حقوقی و تحقیقاتی در این مجال، مستثنی نخواهد بود.

رئیس منطقه کردستان عراق وعده داد که تمام تلاش خود را برای پشتیبانی از نهادهای قضایی و سازمان نظارت در کردستان به کار بندد تا تصمیمات صادر شده از ریاست منطقه در خصوص اجرای اصلاحات، به بهترین نحو اجرا شود و در این زمینه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

بارزانی، روز 10 فوریه سال جاری، به عنوان رئیس حزب دموکرات کردستان و همچنین به عنوان رئیس منطقه کردستان، دو دستور جداگانه برای بازنگری در اموال و املاک حزبِ خود صادر کرد و بازگرداندن اموال و املاکی را که با سوء استفاده از پست های حزبی به صورت غیرقانونی اخذ شده است، خواستار شد و تاکید کرد، با افراد و شرکت هایی که از راه غیرقانونی ثروت های هنگفت جمع آوری کرده اند و دچار فساد اداری شده اند، بر اساس سازوکارهای عادلانۀ قانونی، به شدت برخورد خواهد شد.