به گزارش افکارنیوز،

به نقل از «اکتیوخبر»، گرچه روند اقتصادی در سال‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه همچون ترکیه به نفع آنها بوده است، با این وجود مشاجره سیاسی بین کاخ ریاست جمهوری با نخست‌وزیری ترکیه این فضا را تاریک کرده است.

به نظر می‌رسد که این درگیری به زودی به نقطه انفکاک خویش خواهد رسید. بحث‌های زیادی در سال‌های در رابطه با نقطه پایانی این درگیری عنوان شده است. بحث ریاست را نیز بایستی به این موضوع افزود؛ چرا که قطعا تنش داخلی این بحث پس از این افزایش خواهد یافت.

تداوم چنین فضایی به نفع ترکیه نیست. بازاریان از همدیگر چنین می‌پرسند: «هیچ خبر مثبتی نیست؟» تا حال حاضر موفقیت‌های خوبی در اداره کشور به دست آوردند اما آنها بعد از این چندان برای آینده خوش‌بین نیستند.