به گزارش افکارنیوز،
دیمیتری راگازین این مطلب را در نشست امروز چهارشنبه در خصوص پیشرفت صنعت جنگنده های نظامی روسیه بیان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که عملکرد نیروی هوایی روسیه در آینده در سوریه موفقیت آمیز و تاثیرگذار باشد.

وی گفت: ما اقدامات بسیاری باید انجام دهیم. البته دستاوردهای نیروی هوایی در مبارزه با تروریسم در سوریه امید را در دل ها زنده کرد تا به اقدامات خود ادامه دهیم.

وی تاکید کرد: باید همه کاستی های موجود در تجهیزات به کار رفته در سوریه را برطرف کنیم و پیوسته در جریان تمامی گزارش های مربوط به آب و هوا و شرایط عملیات در سوریه قرار گیریم.