به گزارش افکارنیوز،

مرکز آمار ایران همه ساله، طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور را با هدف تهیه آمار  و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، مقدار و ارزش تولیدات و فروش مواد معدنی، مقدار و ارزش صادرات مستقیم، ارزش افزوده، ترکیب نیروی انسانی، مقدار استخراج مواد معدنی و ارزش سرمایه‌گذاری اجرا می‌کند.

در اجرای طرح آمارگیری از معادن سال 1394 که عملکرد سال 1393 مورد سؤال قرار گرفته است، با مراجعه 170 نفر از مأموران آمارگیر به حدود 6400 معدن در سراسر کشور، جمع‌آوری اطلاعات این طرح را به انجام رسانیده‌اند. همچنین در این طرح 125 نفر در بازبینی، داده‌آمایی و کارشناسی طرح مشارکت داشته‌اند.

بررسی عملکرد معادن در حال بهر‌ه‌برداری سال 1393 در مقایسه با سال 1392 نشان می‌دهد که تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال 1393 با 90 مورد کاهش، 1.7 درصد کاهش داشته است.

به علاوه تعداد شاغلان با 2771 نفر کاهش، حدود 2.9 درصد کاهش و جبران خدمات شاغلان با 3733 میلیارد ریال افزایش، 30.9 درصد افزایش داشته‌اند.

در سال 1393 نسبت به سال 1392، 4.5 درصد افزایش داشته است و ارزش سرمایه‌گذاری، 53.1 درصد افزایش داشته‌اند. ارزش صادرات مستقیم (برحسب دلار) نیز معادل 7.5 درصد افزایش داشته است.

بهره‌وری نیروی کار در سال 1393 معادل 1062.3 میلیون ریال و در سال 1392 معادل 987.2 میلیون ریال بوده است و به این ترتیب 7.6 درصد افزایش داشته است.

در سال 1393 استان‌های کرمان، یزد و اصفهان به ترتیب با 19017، 11760 و 6166 نفر بالاترین تعداد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند.

استان‌های کرمان، یزد و خراسان رضوی به ترتیب با 35404، 26240 و 6003 میلیارد ریال بیشترین ارزش افزوده را داشته‌اند.

3- شاخص مقدماتی قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، 100=1390) در فصل بهار و تابستان سال 1394، به ترتیب برابر با 184.1 و 199.9 است که درصد افزایش آن‌ها نسبت به فصل قبل به ترتیب برابر  با 3.9 و 8.6 درصد است.

در حالی که شاخص مقدماتی قیمت کالاهای صادراتی (دلاری، 100=1390) در فصل‌های بهار و تابستان سال 1394، به ترتیب برابر با 115.7 و 121.7 است که درصد افزایش آن‌ها نسبت به فصل قبل به ترتیب برابر با 1.7 و 5.2 درصد است.